مرور برچسب

تجارت هرمی با کالای مورد نیاز

حكم شرعي بازاريابي شبكه اي

حكم شرعي بازاريابي شبكه ايدر نوشتار قبل به صورت جامع نظر آیت الله خامنه ای دامت برکاته را درباره بازاریابی شبکه ای همراه با لینک نظر سایر مراجع عظام تقلید مطرح کرده ایم، در تکمیل نوشتار حاضر حتما از اینجا کلیک کنید و مزالعه نمایید.آیا…