وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

تبعیت

تبعیت در مطهرات

تبعیت در مطهرات8 تَبَعیَّتمسأله 210 تبعیت آن است که چیز نجسی به واسطه پاک شدن چیز نجس دیگر (1) پاک شود (2). (1) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) به واسطه پاکی چیز دیگر.. (2) (بهجت:) و همین طور است کودکی که در جنگ با مسلمانان از کفار اسیر…