تبعيض در تقليد چيست و چه حكمي دارد

تبعيض در تقليد چيست و چه حكمي دارد تبعيض در تقليد چيست و چه حكمي دارد در نوشتار قبل «چگونه مي توان مرجع تقليد را تغيير داد» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. تبعیض در تقلید يعني اينكه مقلد به جاي اينكه از يك مرجع، تقليد كند از چندين [...]