مرور برچسب

تبعيض در تقليد

تبعيض در تقليد چيست و چه حكمي دارد

تبعيض در تقليد چيست و چه حكمي دارد تبعيض در تقليد چيست و چه حكمي دارددر نوشتار قبل «چگونه مي توان مرجع تقليد را تغيير داد» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.تبعیض در تقلید يعني اينكه مقلد به جاي اينكه از…