حکم ریا در گریه و عزاداری

حکم ریا در گریه و عزاداری حکم ریا در گریه و عزاداری حضرت آیت الله مکارم شیرازی سؤال 19. آیا ریا در عزادارى امام حسین(علیه السلام) جایز است؟ جواب: ریا در هر عبادتى حرام محسوب مى شود; ولى تظاهر به عزادارى امام حسین(علیه السلام) و تعظیم شعائر دین به قصد قربت جایز بلکه مستحب است. مثل [...]