مرور برچسب

تا بحال خمس نداده ام

تکلیف کسی که تاکنون خمس نداده چیست

تکلیف کسی که تاکنون خمس نداده چیست تکلیف کسی که تاکنون خمس نداده چیستدر نوشتار قبل « مصالحه و دست گردان » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.پرسش 8 . كسى كه درآمد كسب دارد؛ ولى تا به حال خمس نمى داده و…