وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

تا الان روزه نگرفته

وظیفه کسی که سال ها روزه نگرفته است

وظیفه کسی که سال ها روزه نگرفته است قضاى نماز و روزه ترک شده و كفّاره آن 377. اينجانب متأسفانه به دليل كاهلى و... نتوانستهام برخى از روزه و نمازهاى سال‌هاى قبل را قضا نمايم اكنون و در حال حاضر چگونه مى‌‌توانم قضاى روزه‌ها و نمازها را به…