مرور برچسب

تازه مسلمان

دختران تازه مسلمان شده بلاروسی: اسلام بهترین چیزی است که در زندگی ما رخ داده است

دختران تازه مسلمان شده بلاروسی: اسلام بهترین چیزی است که در زندگی ما رخ داده استبه عقیده دختران بلاروسی که به اسلام گرویده‌اند، حجاب رفتارهای اجتماعی اطراف آنان را تغییر داده و مذهب مفهوم زندگی را برایشان متفاوت کرده است.…

حکم نماز و روزه کسی که تازه مسلمان شده

حکم نماز و روزه کسی که تازه مسلمان شده کسی که از ابتدا کافر بوده (مسیحی ، یهودی، زرتشتی ...) و تازه مسلمان شده است روزه و نماز های گذشته او نیاز به قضا کردن ندارد.مسأله 1695 اگر کافر مسلمان شود، واجب نیست روزه های وقتی را که کافر بوده…