وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

تاریخچه اجتهاد

منظور از اجتهاد و تقليد چيست

منظور از اجتهاد و تقليد چيستتقلید تقلید عبارت است از عمل کردن برابر فتوای یک فقیه جامع الشرایط هر چند که هنگام عمل، استناد به فتوای او نداشته باشد. پس اگر مطابق انچه به نظر رسیده عمل کند و انچه را که لازم بوده ترک کند، رها نماید بدون…