وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

بیهوش شدن در روزه

روزه کسی که قبل از اذان صبح بیهوش شده

روزه کسی که قبل از اذان صبح بیهوش شده مسأله 1558 اگر پیش از اذان صبح نیت کند و بی هوش شود و در بین روز به هوش آید، بنا بر احتیاط واجب باید روزه آن روز را تمام نماید و اگر تمام نکرد قضای آن را به جا آورد (1). (1) (اراکی:) روزه آن روز…