وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

بیماری شوهر

اگر همسر به واسطه شوهر بیماری مسری بگیرد

اگر همسر به واسطه شوهر بیماری مسری بگیرد آيت الله شبيري زنجانيکتمان بیماری واگیر دار و انتقال آن به همسر 316 - زنی بر اثر بيماري واگير دار که از جانب مرد به وی منتقل شده و درمان قطعي ندارد، متحمل هزینه های فراوان شده است. با توجه به اینکه…