بیماری جسمی و روانی همسر و طلاق

بیماری جسمی و روانی همسر و طلاق حضرت آیت الله مکارم شیرازی عدم سلامت جسمی و روانی همسر[عیوب موجب فسخ] پرسش : اگر تدلیس کننده خود زن باشد و شوهر پس از آگاهى از وجود عیب، نکاح را فسخ کند، موردى که داراى بیمارى روانى، سرگیجه، استفراغ، تشنج، پرخاشگرى و حالتهاى غیر عادى که ناشى [...]