مرور برچسب

بیت المال

حکم استفاده شخصی از خودروهای دولتی و اداره

حکم استفاده شخصی از خودروهای دولتی و اداره حکم استفاده شخصی از خودروهای دولتی و ادارهدر نوشتار قبل «احکام مرتبط با بیت المال» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 1965: از…

احکام بیت المال چیست

احکام بیت المال چیست احکام بیت المال چیستمطابق نظر آيت الله خامنه اياموال دولتی‏ اجوبه الاستفتائات س 1955: چندین سال است که مقداری از اموال مربوط به بیت‌المال نزد من است و اکنون می‌خواهم خود را برئ‏ الذمّه نمایم، وظیفه من چیست؟ ج:…