وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

بول همراه منى

خارج شدن مني همراه ادرار

خارج شدن مني همراه ادرار در نوشتار قبل علایم خروج منی در زنان و مردان مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. بول همراه منى پرسش 142 . آيا آمدن منى همراه ادرار، نياز به غسل دارد؟ همه مراجع: اگر يقين به منى بودن آن دارد، غسل واجب مى شود.…