حکم خوردن ادرار شتر

حکم خوردن ادرار شتر حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم بول شتر [بول و مدفوع ] پرسش : در مفاتیح الجنان بیان شده که روزی فردی در نزد امام جعفر صادق (علیه السلام) از تنگی نفس می نالید و حضرت برای درمان او بول شتر را تجویز می کند، مگر بول شتر نجس نیست و [...]