وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

بودایی

حکم ازدواج دائم یا موقت با بودایی

حکم ازدواج دائم یا موقت با بودایی نکته: زن مسلمان نمی تواند با غیر مسلمان به صورت دائم و یا موقت ازدواج کند و مرد مسلمان نیز نمی تواند با غیر مسلمان ازدواج نماید بجز اهل کتاب آنهم طبق نظر مشهور فقها فقط ازدواج موقت اشکال ندارد  فلذا ازدواج با…