وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

بلند خواندن نماز

بلند یا آهسته خواندن نماز

بلند یا آهسته خواندن نماز -در نوشتار قبل حکم جهر خواندن (بلند خواندن) و اخوات (آهسته خواندن) در نماز جماعت مطرح شد از اینجا کلیک کنید و بخوانید. در ادامه حکم جهر و اخفات در نماز فرادی مطرح می شود. -در نماز ظهر و عصر مستحب است بسم الله…