وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

بقا بر تقليد

باقي ماندن بر تقليد و اعلميت مرجع

باقي ماندن بر تقليد و اعلميت مرجعس ۳۴: من در زمان حیات امام خمینی (ره) به سن تکلیف رسیده و در بعضی از احکام از ایشان تقلید کردم، در حالی که مسأله تقلید به خوبی برایم معلوم نبود، اکنون چه تکلیفی دارم؟ج: اگر در اعمال عبادى و غير عبادى در…