مرور برچسب

بستن چشم

انجام چه کارهایی در نماز مکروه است

انجام چه کارهایی در نماز مکروه استچیزهایی که در نماز مکروه استمسأله 1157 مکروه است در نماز صورت را کمی به طرف راست یا چپ بگرداند و چشمها را هم بگذارد (1)، یا به طرف راست و چپ بگرداند و با ریش و دست خود بازی کند و انگشتها را داخل هم…

مبطلات نماز

مبطلات نمازمطابق نظر آيت الله خامنه اي س 501: آيا نماز با ذکر شهادت به ولايت اميرالمومنين على(عليه‌السلام) در تشهد، باطل مى‏شود؟ ج: نماز و از جمله تشهد را همان طور که مراجع عظام شيعه(کثّرالله‌امثالهم) در رساله‏ هاى عمليّه بيان نموده ‏اند…