مرور برچسب

بستن چشم

چشمانی که در قیامت گریان نیست

چشمانی که در قیامت گریان نیست «یوسف بن اسباط» از پدرش نقل می‌کند که گفت: به مسجد کوفه وارد شدم، جوانی را دیدم که در حال مناجات با خدا بود و در حال سجده می‌فرمود: «برای پروردگارم و خالقم صورتم در سجده و خاک آلود است، و همین شیوه عبادت، شایسته و…

انجام چه کارهایی در نماز مکروه است

انجام چه کارهایی در نماز مکروه استچیزهایی که در نماز مکروه استمسأله 1157 مکروه است در نماز صورت را کمی به طرف راست یا چپ بگرداند و چشمها را هم بگذارد (1)، یا به طرف راست و چپ بگرداند و با ریش و دست خود بازی کند و انگشتها را داخل هم…

مبطلات نماز

مبطلات نمازمطابق نظر آيت الله خامنه اي س 501: آيا نماز با ذکر شهادت به ولايت اميرالمومنين على(عليه‌السلام) در تشهد، باطل مى‏شود؟ ج: نماز و از جمله تشهد را همان طور که مراجع عظام شيعه(کثّرالله‌امثالهم) در رساله‏ هاى عمليّه بيان نموده ‏اند…