وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

بستن شیر آب

بستن شير آب در وضو

بستن شير آب در وضو بستن شير آب در وضو شير آب پرسش 28 . بستن شير آب در حال وضو چه حكمى دارد؟همه مراجع: اشكال ندارد.تبصره. بعد از آنكه شستن دست چپ تمام شد، اگر به شير آب دست زده شود و آب وضو به رطوبت شير غلبه نكند و با آن مسح انجام…