وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

برگشتن از قصد مسافت

مسافر قبل از مسافت شرعی مردد شود

مسافر قبل از مسافت شرعی مردد شودشرایط شکسته شدن نماز مسافر در نوشتار قبل مطرح شد، از اینجا کلیک کنید و مطالعه نماییدشرط سوم: آن که در بین راه از قصد خود برنگردد، پس اگر پیش از رسیدن به چهار فرسخ از قصد خود برگردد یا مردد شود (1)،…