وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

برطرف شدن عین نجاست

عین نجاست چیست

عین نجاست چیست عین نجاست چیستمنطور از عین نجاست همان نجاستی است که دیده می شود، مثلا جایی از لباس خونی شده، قبل از تطهیر می توان آن را با پارچه یا چیزی پاک کرد و بعد با آب قلیل یا کر تطهیر نمود. اما در مثل ادرار اگر روی لباس بریزد تا زمانی…