قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

بدون نیت روزه

صفحه اصلی/برچسب:بدون نیت روزه

بدون نیت روزه بخوابد و در روز بیدار شود

بدون نیت روزه بخوابد و در روز بیدار شود لازم نیست نیت بر زبان گفته شود همینکه قصد دارد فردا روزه بگیرد، کفایت می کند. [کسی که پیش از اذان صبح بدون نیت روزه خوابیده است] مسأله 1554 کسی که پیش از اذان صبح (1) بدون نیت روزه خوابیده است، اگر پیش از ظهر بیدار [...]

Code Center