وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

بدن نجس

نجاست بدن در غسل

نجاست بدن در غسل تبصره: در غسل برخی از فقها در جایی که شخص بخواهد با يک شستن هم بدن نجس را پاک کند و هم غسل نمايد، را باطل می دانند!. و اگر يقين دارد كه عضو را شسته و پس از آن غسل كرده، غسل او اشكال ندارد.مسأله 278 اگر یکی از اعضای وضو…