آيا بخار ادرار نجس است

آيا بخار ادرار نجس است آيا بخار ادرار نجس است مطابق نظر آيت الله خامنه اي استفتائات جدید س: از ظرفى كه محتوى آب كمتر از كر باشد و با خون يا فرآورده‌هاى خونى نجس شده باشد و به جوش بيايد، آيا بخار آن پاك است؟ اگر با همين شرايط به جاى خون [...]