وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

بخار ادرار

آيا بخار ادرار نجس است

آيا بخار ادرار نجس است آيا بخار ادرار نجس استاستفتائات جدید س: از ظرفى كه محتوى آب كمتر از كر باشد و با خون يا فرآورده‌هاى خونى نجس شده باشد و به جوش بيايد، آيا بخار آن پاك است؟ اگر با همين شرايط به جاى خون ادرار باشد، بخار آن پاك است…