مرور برچسب

باکره نبودن

اگر بعد از ازدواج مشخص شود که زن باکره نبوده

اگر بعد از ازدواج مشخص شود که زن باکره نبوده پس از عقد مشخص شود دختر باکره نیست مطابق نظر آيت الله خامنه اي س: اگر پس از جارى شدن صيغه عقد دائم معلوم شود که دختر باکره نبوده آيا عقد باطل است؟ و نيازى به خواندن صيغه طلاق است؟ ج) عيب مذکور به…

مهریه دختر غیر باکره و تکلیف عقد

مهریه دختر غیر باکره و تکلیف عقد مهریه دختر غیر باکره عقد غير باكره پرسش 76 . اگر به اعتقاد اينكه، دختر باكره است با او ازدواج كند، آن گاه بعد از عقد متوجه شود كه بكارتش از بين رفته؛ آيا عقد صحيح است؟ آيا از مهر چيزى كسر مى شود؟ همه مراجع:…