وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

باقی ماندن بر جنابت

اگر شخص جنب بدون غسل یا تیمم روزه بگیرد

اگر شخص جنب بدون غسل یا تیمم روزه بگیرددر نوشتار قبل به صورت جامع احكام بقاء بر جنابت در حال روزه مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.مسأله 1619 اگر جنب عمداً تا اذان صبح غسل نکند (1)، یا اگر وظیفه او تیمم است عمداً تیمم…

روزه و احكام بقاء بر جنابت

روزه و احكام بقاء بر جنابت درباره قضا و کفاره روزه کسی که جنب شده و غسل نکرده است از اینجا کلیک کنید و در تکمیل بحث حاضر مطالعه نمایید.باقى ماندن بر جنابت تا اذان صبح کسى که در شب ماه رمضان دچار جنابت است بايد تا پيش از اذان…