مرور برچسب

باقي ماندن بر حيض

آيا بقاى عمدى بر حيض روزه را باطل مي كند

آيا بقاى عمدى بر حيض روزه را باطل مي كند غسل براى روزه پرسش 117 . آيا بقاى عمدى بر حدث حيض و نفاس، مانند بقاى عمدى بر جنابت، روزه را باطل مى كند؟ همه مراجع (به جز مكارم): آرى، همان حكم را دارد و روزه را باطل مى كند. آيه اللّه  مكارم: بنابر…