مرور برچسب

باطل کننده وضو

چه چیزی وضو را باطل می كند

چه چیزی وضو را باطل می كنددر نوشتار قبل «مبطلات وضو مطابق نظر مراجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.هفت چيز وضو را باطل مى‏كند:اول: بول.دوم: غائط.سوم: باد معده و روده كه از مخرج غائط…

مبطلات وضو

مبطلات وضو مبطلات وضو در نوشتار قبل «مبـطلات وضـو مطابق نظر مراجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.استفتائات جدید س: به دليل بيمارى و طبق دستورى كه شما به من داده بوديد در حين نماز چنانچه بادى از من خارج…