مرور برچسب

باطل شدن وضو

شک در باطل شدن وضو

شک در باطل شدن وضو در نوشتار قبل احکام و اقسام شک در وضو مطرح شد، از اینجا کلیک کنید و حتما در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه کنید .مسأله 300 اگر شک کند که وضوی او باطل شده یا نه، بنا می‌گذارد که وضوی او باقی است (1)، ولی اگر بعد از بول…