وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

بازنشستگی

حقوقی بازنشستگی از نظر فقه

حقوقی بازنشستگی از نظر فقه حقوقی بازنشستگی از نظر فقهحضرت آیت الله مکارم شیرازیماهیت حقوقی بازنشستگی پرسش : ماهیّت بازنشستگى و حقوق مترتب بر آن چیست؟ پاسخ : مساله بازنشستگى را نیز مى توان از دو طریق حل کرد: الف) این که آن را به…