حق طلاق به علت بیماری ایدز

حق طلاق به علت بیماری ایدز حضرت آیت الله مکارم شیرازی بیماری ایدز همسر [عیوب موجب فسخ] پرسش : با توجّه به این که یکى از راههاى سرایت بیمارى ایدز تماس جنسى است، لطفاً به سؤوالات زیر پاسخ دهید: 1ـ همبستر شدن با همسر مبتلا به ایدز چه حکمى دارد؟ 2ـ آیا ازدواج با کسى [...]