قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

اگر وقت نماز تنگ باشد

صفحه اصلی/برچسب:اگر وقت نماز تنگ باشد

خواندن نماز در آخر وقت

خواندن نماز در آخر وقت اگر وقت نماز تنگ باشد مسأله 747 اگر وقت نماز به قدری تنگ است که به واسطه به جا آوردن بعضی از کارهای مستحب ّ نماز (1)، مقداری از آن بعد از وقت خوانده می شود (2)، باید آن مستحب ّ را به جا نیاورد. مثلًا اگر به واسطه خواندن [...]

Code Center