وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

اپيلاسيون عورت زنان

حكم اپيلاسيون چيست

حكم اپيلاسيون چيست حكم اپيلاسيون چيستدر نوشتار قبل حکم آریشگری مطرح شد در تکمیل نوشتار حاضر از اینجا کلیک کنیدو مطالعه نماییدطبق نظر تمام مراجع عظام تقليد نگاه كردن و دست زدن به عورت ديگري (به غير از همسر) جايز نيست و حرام مي باشد. بر…