مرور برچسب

ايام محسنيه

عزاداري ایام محسنیه از نظر مراجع

عزاداري ایام محسنیه از نظر مراجع عظام تقلید عزابروزداري ایام محسنیه از نظر مراجعبروز رسانی همراه با اضافات: 30/آبان/96 پرسش: آیا عزاداری دهه محسنیه پس از دو ماه محرم و صفر که مومنین برای اهل البیت علیهم السلام عزاداری کرده اند، مورد سفارش…