وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

ايام قمر در عقرب

پژوهشي پيرامون قمر در عقرب

پژوهشي پيرامون قمر در عقرب بروزرساني دی ماه /1396     جدول قمر در عقرب سال1397 1- جدول قمر در عقرب سال 1396 را از اینجا کلیک کنید و ببینید. 2- جدول قمر در عقرب سال 1397 را از اینجا کلیک کنید و ببینید. جدید پرسش: قمردر عقرب چیست؟ پاسخ…