قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

اهل كتاب

صفحه اصلی/برچسب:اهل كتاب

اهل کتاب چه کسانی هستند

 اهل کتاب چه کسانی هستند مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 316: مقصود از اهل کتاب چه کسانی است؟ معیاری که حدود معاشرت با آنها را مشخص کند چیست؟ ج: مقصود از اهل کتاب هر کسى است که اعتقاد به يکى از اديان الهى داشته و خود را از پيروان پيامبرى از [...]

نجاست اهل کتاب

 نجاست اهل کتاب نجاست اهل کتاب مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 313: بعضی از فقها اعتقاد به نجاست اهل کتاب دارند و بعضی دیگر به طهارت آنها، رأی جنابعالی چیست؟ ج: نجاست ذاتى اهل کتاب معلوم نيست. به نظر ما آنها محکوم به طهارت ذاتى هستند. س 314: آیا آن دسته [...]