مرور برچسب

اهل خبره

آيا از راه مجتهد بايد اعلم را بشناسيم

آيا از راه مجتهد بايد اعلم را بشناسيمس ۲۴: بعد از احراز صلاحیت مجتهدی برای مرجعیت تقلید به وسیله شهادت دو فرد عادل، آیا لازم است در این‌باره از اشخاص دیگر نیز تحقیق کنم؟ ج: شهادت دو فرد عادل و اهل خبره بر صلاحيت و جامع‌الشرايط بودن مجتهد…