مرور برچسب

انگشت پا

مسح پا از انگشت کوچک

مسح پا از انگشت کوچک لاك ناخن پا پرسش 32 . آيا بانوان مى توانند همه انگشتان پاى خود را لاك بزنند و در هنگام وضو تنها يك انگشت كوچك پا را براى مسح بدون لاك نزده، نگه دارند؟ همه مراجع (بجز آيت الله مكارم شيرازي): آرى، مقدار واجب مسح،…

قرار دادن سر انگشت پا در سجده روی زمین

قرار دادن سر انگشت پا در سجده روی زمین  مسأله 1062 در سجده بنا بر احتیاط واجب باید سر دو انگشت بزرگ پاها را به زمین بگذارد (1) و اگر (2) انگشتهای دیگر پا (3) یا روی پا را به زمین بگذارد (4) یا به واسطه بلند بودن ناخن، سر شست به زمین نرسد…