وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

انحراف از قبله

در نماز انحراف از قبله تا چه حد مجاز است

در نماز انحراف از قبله تا چه حد مجاز است مطابق نظر آيت الله خامنه ايحکم انحراف از قبله س. مى‌خواستم بدانم که در نماز انحراف از قبله تا چه حد مجاز است و به نماز لطمه‌اى نمى‌زند؟ ج. در نماز نباید عمداً انحراف از قبله داشته باشد، اما اگر…

اشتباه در جهت قبله

اشتباه در جهت قبلهس: مى‌خواستم بدانم که در نماز انحراف از قبله تا چه حد مجاز است و به نماز لطمه‌اى نمى‌زند؟ ج) عالماً و عامداً نبايد منحرف شود ولى اگر قبله را نداند و يا فراموش کند و از قبله منحرف شود و نماز بخواند و بعد متوجه…

اگر سنگ توالت روبه قبله باشد وظيفه چيست

اگر سنگ توالت روبه قبله باشد وظيفه چيست در نوشتار قبل نظر مراجع درباره رعایت قبله هنگام تخلی مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 94: اگر کاسه توالتها در جهت مخالف سمتی که اعتقاد دارند قبله است، نصب…