وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

انتقال ميت

نبش قبر و انتقال اجساد چه حكمى دارد

نبش قبر و انتقال اجساد چه حكمى دارد نبش قبر و انتقال اجساد چه حكمى دارددر نوشتار قبل احکام نبش قبر مطابق با نظر 10 مرجع مطرح شد، از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.س: نبش قبر و انتقال اجساد چه حكمى دارد؟ ج) نبش قبر براى نقل به غير…