مرور برچسب

انتخاب مرجع تقلید

راهنمايي در انتخاب مرجع تقليد

راهنمايي در انتخاب مرجع تقليد سوال: میخواهم مرجع تقلیدی انتخاب نمایم لطفا راهنمایی فرمایید چگونه و چه شرایطی را برای انجام این کار رعایت نمایم ؟ جواب: در چهار بخش به سوال شما مي پردازيم:بخش اول:  شرايط مرجع تقليد تقليد در احكام عمل…