راهنمايي در انتخاب مرجع تقليد

راهنمايي در انتخاب مرجع تقليد سوال: میخواهم مرجع تقلیدی انتخاب نمایم لطفا راهنمایی فرمایید چگونه و چه شرایطی را برای انجام این کار رعایت نمایم ؟ جواب: در چهار بخش به سوال شما مي پردازيم: بخش اول:  شرايط مرجع تقليد تقليد در احكام عمل كردن به دستور مجتهد است.  و از مجتهدى بايد تقليد كرد كه ۱-مرد ۲-و [...]