مرور برچسب

انتخاب مرجع از راه غير متعارف

تقليد بدون ملاك شرعي

تقليد بدون ملاك شرعي مطابق با نظر مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي اگر كسي بدون رعايت ملاكهايي كه در رساله آمده است مرجعي را انتخاب كند ، حكم اعمال او چگونه است. اعمالى که به تقليد غير منطبق با موازين شرعى از مرجع ديگرى انجام يافته،…