وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

امام جماعت زن

آیا زن می تواند امام جماعت شود

آیا زن می تواند امام جماعت شوددر نوشتار قبل شرایط امام جماعت مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 595: آیا شارع مقدس زنان را همانند مردان به شرکت در نماز جماعت مساجد یا نماز…