مرور برچسب

امامزاده

چه كارهايي بر جنب حرام است

چه كارهايي بر جنب حرام است محرمات جنابت پرسش 138 . چه كارهايى بر جنب حرام است؟گذاشتن چيزى در مسجد؛ خواندن آيه هاى سجده واجب؛ رفتن به مسجد الحرام و مسجد النبى؛ رساندن جايى از بدن به خط قرآن و اسم خداوند؛ توقف در…