وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

امامت زن

شرایط امام جماعت چیست

شرایط امام جماعت چیستمسأله 1453 امام جماعت باید بالغ و عاقل و شیعه دوازده امامی و عادل و حلال زاده باشد و نماز را به طور صحیح بخواند (1) و نیز اگر مأموم مرد است امام او هم باید مرد باشد (2) و اقتدا کردن بچه ممیز که خوب و بد را می فهمد به…