مرور برچسب

الکل

آمار عجیبی از مصرف مشروبات الکلی در اروپا +آمار

آمار عجیبی از مصرف مشروبات الکلی در اروپا +آماردر حالیکه سازمان‌های بهداشتی اروپایی و جهانی نسبت به افزایش بیماری‌های ناشی از مصرف الکل هشدار می‌دهند، اروپا همچنان مست‌ترین قاره جهان است. الکل یک ترکیب روانگردان…

آیا الکل مورد استفاده تزریقات نجس است

آیا الکل مورد استفاده تزریقات نجس است مطابق نظر آيت الله خامنه ايحکم الکل تزریقات س۱۷۵. آیا الکلی که جهت ضد عفونی، بعد از تزریقات به کار برده می شود نجس است؟ج. اگر مسکر مایع بالاصل  نیست یا مشکوک است پاک است.. مشروبات مست کننده…

استفاده از ادکلن و اسپری دارای الکل

استفاده از ادکلن و اسپری دارای الکل مطابق نظر آيت الله خامنه اياستفاده از ادکلن استفاده از آن اشکال ندارد، البته اگر از الكلی باشد که در اصل مایع است و بر حسب تشخيص اهل فن مست كننده باشد، بنابراحتياط نجس است و نماز با بدن يا لباسى كه…

شراب

شراب و فقاع9 شرابمسأله 111 شراب و هر چیزی که انسان را مست می‌کند، چنانچه به خودی خود روان باشد، نجس است، (1) و اگر مثل بنگ و حشیش، روان نباشد اگر چه چیزی در آن بریزند که روان شود، پاک است. (1) (زنجانی:) و اگر مایعی زیاد آن مست کننده…

آيا الكل صنعتي نجس است

آيا الكل صنعتي نجس است آيا الكل صنعتي نجس استمسأله 112 الکل صنعتی که برای رنگ کردن درب و میز و صندلی و مانند اینها به کار می‌برند (1) اگر انسان نداند از چیزی که (2) مست کننده و روان است درست کرده‌اند، پاک می‌باشد (3). (1) (خوئی:) تمام…