وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

الکل اتیلیک

آیا الکل اتیلیک نجس است

آیا الکل اتیلیک نجس است آیا الکل اتیلیک نجس استس 307: 1ـ آیا الکل اتیلیک نجس است یا خیر؟ (ظاهراً این الکل در همه مست کننده ‏ها وجود دارد و سبب مستی است). 2. ملاک نجس بودن الکل چیست؟ 3. روشی که مست‌کننده بودن مشروب را ثابت کند، کدام است؟…