مرور برچسب

الكل سفيد

حكم خوردن الكل سفيد و الكل زرد

حكم خوردن الكل سفيد و الكل زرد حكم خوردن الكل سفيد و الكل زردس: آيا خوردن الكل سفيد و الكل زرد جائز است؟ ج) خوردن آنها جايز نيست. س: ادكلن‌هايى كه در آن از الكل ‌مست كننده‌ استفاده مى‌‌شود چه حكمى دارد؟ ج) استفاده از آنها اشكال ندارد…

آيا الکل سفید نجس است

آيا الکل سفید نجس است آيا الکل سفید نجس اسس 305: آیا استفاده از الکل سفید برای ضد عفونی کردن دست و لوازم پزشکی مثل دماسنج و غیر آن به خاطر استفاده از آنها در امور پزشکی و درمان توسط پزشک یا تیم پزشکی جایز است؟ الکل سفید همان الکل پزشکی…