اقتصاد اسلامی از منظر دکتر درخشان

اقتصاد اسلامی از منظر دکتر درخشان  در اختتامیه سومین کنگره علوم انسانی اسلامی؛   باید به دنبال اقتصاد اسلامی ناب باشیم نه اقتصاد اسلامی آمریکایی/ نیازی نیست فقه متحول شود، بلکه مشکل از اقتصاددانان است که اسلام‌شناس نیستند من از اول انقلاب به دنبال حل این تعارض بین فقه اقتصادی و علم اقتصاد بودم و [...]